Els espais

Instal·lacions

Espais d'activitat i de joc...

- Vestíbul

Els Espais

- Carícies (Espai d'infantil 0)

 Els Espais

Espais d'infantil 1...

- Petons

 Els Espais

-Somriures

 Els Espais

Espais d'infantil 2...

- Abraçades

 Els Espais

- Rialles

 Els Espais

Espais exteriors

De pati a jardí...

Els Espais