Relació de preinscripcions curs 2020-21

Relació de preinscripcions per al curs 2020-21, segons codi identificador i puntuació obtinguda. Document.